BLOGS

De baas houdt innovatie tegen

Uit onderzoek van PA Consulting Group onder 800 directieleden blijkt dat 66% van de topmannen denkt dat hun onderneming alleen kan overleven door innovatie (bron; Stentor 26 april 2017). Echter slechts 25% van die groep verwacht die innovatie ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Hoogleraar Henk Volberda bevestigd dat veel topmannen zeggen innovatie belangrijk te vinden, […]

Help, ik zit vastgeroest in mijn job!

De afgelopen weken ben ik in contact gekomen met een grote organisatie die een afdeling gaat reorganiseren. Een groot deel van de werkzaamheden van deze technische afdeling zal worden uitbesteed aan externe partijen. Het gevolg hiervan is dat 60% van de teamleden hun baan verliest en ander werk moet gaan zoeken. Het team bestaat uit […]

We leven toch niet meer in de vorige eeuw!

Veel organisaties zijn ingericht volgens het hiërarchisch organisatiemodel, ook wel ‘de hark’ genoemd. Dit model is begin vorige eeuw in Amerika is geïntroduceerd en oorspronkelijk bedoeld voor productiebedrijven. Deze organisatievorm had, samen met termen als standaardisatie, werkinstructies, tijdnormen en afgebakende functies, tot doel om een zo hoog mogelijke efficiëntie te bereiken. In die tijd had […]

Zelfsturende teams. Dat gaan we doen!

Na de zorg en de overheid lijkt nu ook het bedrijfsleven de weg gevonden te hebben naar zelfsturende teams. Steeds meer ondernemers zien dat zelfsturing kan leiden tot betrokken medewerkers, effectievere werkprocessen, innovatiekracht en betere bedrijfsresultaten. De essentie van zelfsturing is dat verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en beslissingsbevoegdheid verschuift van het management naar het team. Daarbij zijn […]

Met spoed gevraagd: 15.000 technici

Afgelopen week luidde Doekle Terpstra, voorzitter van de Ondernemersorganisatie voor de technische installatiebranche UNETO-VNI, de noodklok. Onderzoek van het UWV wees uit dat deze branche de komende vier jaar een tekort aan 15.000 vakmensen verwacht. Na jarenlange malaise in de sector door de economische crisis leken nu betere tijden aangebroken. Maar de krapte aan technisch […]

22% meer winst door medewerkersbetrokkenheid!

Uit wereldwijd onderzoek van het onderzoeksbureau Gallup blijkt dat bedrijven met een hoge medewerkersbetrokkenheid betere bedrijfsresultaten behalen. Deze bedrijven scoorden namelijk 10% beter op het gebied van klantwaardering, 22% beter op winstgevendheid en 21% beter op productiviteit dan de bedrijven met lagere betrokkenheid. Detailhandelsreus Best Buy heeft zelfs vastgesteld dat een toename van 0,1% van […]

Waarom mensen hun afspraken niet nakomen

Loop jij er ook wel eens tegenaan dat bepaalde personen telkens hun afspraken niet nakomen of veel te laat zijn met hun acties? Vaak hoor je dan het excuus: ‘Ik was zo druk, ik ben er niet aan toegekomen’ of ‘Er kwam een spoedklus tussendoor’ of ‘Ik heb je mail niet ontvangen’ of ‘O, dan […]

Delegeren werkt beter dan commanderen

Deze week las ik op de site MT.nl een artikel met deze kop. Het verhaal ging over de Amerikaanse marinekapitein David Marquet, die kapitein werd van de USS Santa Fe (een onderzeeër van de Amerikaanse marine). Het schip stond bekend als een van de slechtst onderhouden schepen van de vloot, de bemanning was berucht om […]

Meer over Flexibel organiseren

Flexibel Organiseren is een eigentijdse vorm van organiseren. Ook interessant voor jouw organisatie?