Veranderen vraagt andere mindset

Jaarlijks besteed het bedrijfsleven vele tientallen miljoenen euro’s aan veranderingen in hun organisatie. Vaak worden die veranderingen gestuurd door angst; angst voor verlies aan omzet, aandeelhouderswaarde of status. Als natuurlijke reflex zoeken we dan de oplossing in oude vertrouwde oplossingen als inkrimping van personeel, een investeringsstop, andere producten of processen en vooral nog meer ‘planning & control’.

In één van mijn eerdere blogs refereerde ik aan een onderzoek waaruit bleek dat 70% van de voorgenomen veranderingen in Nederlandse organisaties mislukt. Vele miljoenen euro’s verdampen dus als sneeuw voor de zon. Afgezien van de vele energie die hierin is gestoken en de frustratie die er overblijft.

Prof. dr. Anton J. Cozijnsen, hoogleraar Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt hierover: “Deze mislukte veranderpogingen zijn voor 80% te wijten aan het gedrag van de mensen die bij die verandering betrokken zijn. Niet aan het systeem, niet aan de structuur, niet aan de technologie.” Succesvol veranderen vraagt dus primair om gedragsverandering.

Ons gedrag wordt gestuurd door onze gedachten en overtuigingen. Dat betekent dus dat de sleutel voor succesvol veranderen ligt in het veranderen van onze MINDSET. Dat is de manier waarop we tegen de dingen aankijken, onze overtuigingen en ons denkkader. Een bekende uitspraak van Einstein is: ”We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

Die andere MINDSET brengt ons een nieuwe kijk op de organisatie, nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen en andere resultaten. Vaak leidt het ook tot een andere stijl van leidinggeven, tot andere samenwerkingsvormen en tot deling van kennis en verantwoordelijkheid. Het is een verandering ‘van binnen naar buiten’ en die heeft een grotere slagingskans en langere houdbaarheidsdatum.

Lees ook de andere blogs die hiermee te maken hebben:
Wij willen een andere organisatiecultuur’
‘We leven toch niet meer in de vorige eeuw!’

Hans van Groesen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *